Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Pośrednika kredytu hipotecznego, z zakresu wiedzy prawnej wymaganej zgodnie z zapisami ustawy”- 16 czerwca

W związku z zatwierdzoną przez Prezydenta RP nowelizacją Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
wraz ze Zrzeszeniem Prawników Polskich o/W-wa,
oraz Międzynarodowym Centrum Badań Rozwoju i Edukacji

zapraszają na:
SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO Z ZAKRESU WIEDZY PRAWNEJ WYMAGANEJ ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY

Znowelizowane zapisy Ustawy nakładają na pośredników kredytowych obowiązek uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności oraz wpisu do rejestru KNF. Jednym z warunków złożenia wniosku o wydanie zezwolenia jest pozytywny wynik egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego, o ile wnioskodawca nie posiada tytułu magistra prawa lub ekonomii.

Nasze szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:
1. Prowadzą działalność związaną z pośrednictwem kredytowym i będą musiały przystąpić do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
2. Planują uruchomienie działalności związanej z pośrednictwem kredytowym
3. Prowadzą działalność i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie aktualnych przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pośrednika kredytowego

Terminy:
I edycja: 16 – 30.06.2017
II edycja: 08 – 22.09.2017
II edycja: 06 – 20.10.2017

Zapisy http://mcbrie.pl/szkolenie/55613/

Informacje

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl
tel. +48 887 230 430, tel. +48 887 330 129

Szczegóły znajdują się w agendzie poniżej:

Agenda Szkolenie