EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Założenia:

Prawo robotyki i sztucznej inteligencji to kierunek dostosowany do potrzeb nowego, innowacyjnego sektora. Rozwój technologiczny w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji dokonuje się obecnie zarówno w całej UE ale i w innych regionach świata. Rozwój robotyki i SI wiąże się z kwestiami prawnymi i etycznymi. W odpowiedzi na te innowacje państwa członkowskie opracowują różne przepisy krajowe w poszczególnych dziedzinach polityki. W dniu 20 stycznia 2015 r. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) powołała grupę roboczą ds. kwestii prawnych związanych z rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. W ramach kierunku pozyskasz unikatową na polskim rynku wiedzę z nowego, innowacyjnego sektora jakim jest prawo robotyki i sztucznej inteligencji.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


PROGRAM


1. Prawo cywilne
2. Prawo telekomunikacyjne
3. Prawo własności intelektualnej i przepływ danych
4. Kodeks etyki w dziedzinie robotyki i SI
Ramowe wskazówki etyczne dotyczące projektowania, produkcji i wykorzystywania robotów.
5. Status „Elektrycznej osoby prawnej” w polskim i europejskim systemie prawnym
6. Odpowiedzialność za szkody
7. Rozwój nowych technologii a ochrona danych osobowych
8. Autonomiczne środki transportu
9. Samochody autonomiczne a rynek ubezpieczeń
10. Prawo ruchu drogowego. Konwencja wiedeńska o ruchu drogowym.


PRACA

Po studiach na tym kierunku znajdziesz pracę m.in.w:
• polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych
• polskich i międzynarodowe przedsiębiorstwa sektora nowych technologii,
• organach administracji zajmujących się nowymi technologiami, m.in. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Patentowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
• krajowych i międzynarodowych firmach ubezpieczeniowych


CERTYFIKAT

Absolwent kierunku dodatkowo otrzymuje certyfikat ukończenia studiów podyplomowych wystawiony przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa


CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 7.500 PLN
Rata semestralna 3.800 PLN (x2)
Rata miesięczna 770 PLN (x10)

ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 7.000 PLN
Rata semestralna 3.550 PLN (x2)
Rata miesięczna 720 PLN (x10)

REKRUTACJA

Kontakt

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
e-mail: szkolenia@ewspa.edu.pl
tel: +48 732 968 818

Wymagane dokumenty

1. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu).
2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
3. Podanie o przyjęcie na studia.
4. Umowa w dwóch egzemplarzach.
5. 1 zdjęcie (wymagania jak do dowodu osobistego).
6. Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Imię i nazwisko:

*WPISZ WYDZIAŁ:

*FORMA STUDIÓW: niestacjonarne, niestacjonarne (przez internet):

*KIERUNEK :

Czy będziesz korzystał(a) z dofinansowania lub pożyczki?

*Wpisz swój adres e.mail (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)