II grupa- Nabór na bezpłatne szkolenie w zakresie nabycia umiejętności prowadzenia monitoringu prawa krajowego

Stowarzyszenie „Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie” , Nr KRS 376181, z siedzibą w (03-750) Warszawa, zwane dalej „ZPP”, jako beneficjent w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Na straży dobrego prawa” realizowanego w ramach działania 2.16 (Usprawnienie procesu stanowienia prawa) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 20120 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

–  OGŁASZA NABÓR OSÓB NA BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA MONITORINGU PRAWA KRAJOWEGO (opracowywania stosownych opinii/ekspertyz w tym zakresie).

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 1. ukończone studia prawnicze max. do 3 lat wstecz licząc od daty ogłoszenia naboru
 2. min. roczne doświadczenie pracy
 3. wiedza i doświadczenie z obszaru swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości i edukacji cyfrowej, w szczególności restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa konsumenta i postępowań odszkodowawczych

Warunkiem formalnym jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Wypełniony  Formularz zgłoszeniowy
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. CV Kandydata
 4. Oświadczenie o zgodzie:

5. Zobowiązanie do podpisania z ZPP umowy o współpracy, w razie zaakceptowania kandydatury na szkolenie.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 28 września 2018r. do siedziby Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa lub przesłać ich skany na adres poczty elektronicznej e.mail: biuro@zpp.warszawa.pl

Po wstępnej weryfikacji poprawności  przedłożonych dokumentów przez Kandydata, przedstawiciel ZPP skontaktuje się z Kandydatem celem umówienia spotkania, na którym zostanie zweryfikowana wiedza Kandydata i doświadczenie.

Po pozytywnej weryfikacji z Kandydatem zostanie podpisana stosowna umowa o współpracy.

Więcej informacji na temat szkolenia, a także wzory dokumentów na stronie internetowej Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa www.zpp.warszawa.pl

REGULAMIN SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA 60 h

 1. Metodologia opracowywania ekspertyz (w tym logiczno funkcjonalna struktura argumentacji) – 16 h.
 2. Techniki formułowania tekstów prawnych oraz ich opiniowanie – 12 h.
 3. Metodologia prowadzenia badań, w tym badań opinii, analizy skuteczności stosowania aktów prawnych (metody badawcze, sposób realizacji badań, doboru respondentów, raportowania) – 16 h.
 4. Analiza danych z monitoringu (w tym podstawy statystyki w zakresie pozyskiwania i kwantyfikacji danych) 16h