NASZA OFERTA


Podstawowe informacje:

Język podstawowy: polski
Poziom: studia podyplomowe
WYMIAR GODZIN: 180
CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

Tryb studiów:

STUDIA NIESTACJONARNE- forma klasyczna.

Zajęcia odbywają się w formie klasycznej w wybranym przez słuchacza Wydziale Prawa lub Wydziale Administracji. Wykłady w formie weekendowej raz w miesiącu.

STUDIA NIESTACJONARNE (distance learning)

Studia przez internet. Zajęcia w formule distance learning odbywają się w formie webinariów, które są realizowane w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w czasie rzeczywistym lub off-line


 • PROPONOWANE KIERUNKI  - Rekrutacja maj 2018 oraz październik 2018


AKADEMIA SĄDOWA

Sztuka analizy spraw sądowych w procesie karnym, cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Optymalne metody pisania pism procesowych oraz tworzenia logiczno-funkcjonalnej argumentacji przed sądami oraz w toku postępowań prokuratorskich. Zobacz szczegóły kierunku Akademia sądowa


MEDYCYNA SĄDOWA

Medycyna sądowa stanowi jedną ze specjalności tworząc pomost łączący wiedzę lekarską z naukami prawnymi, służąc fachową wiedzą organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Zobacz szczegóły kierunku  Medycyna sądowa


PRAWO W BIZNESIE

Zobacz szczegóły kierunku Prawo w biznesie


PSYCHOLOGIA SĄDOWA, KRYMINOLOGIA, KRYMINALISTYKA

Zobacz szczegóły kierunku PSYCHOLOGIA SĄDOWA, KRYMINOLOGIA, KRYMINALISTYKA


MEDIACJE, NEGOCJACJE, SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE

Zobacz szczegóły kierunku MEDIACJE, NEGOCJACJE, SĄDOWNICTWO ARBITRAŻOWE


DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY I SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Zobacz szczegóły kierunku DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY I SYNDYK MASY UPADŁOŚCI


PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Zobacz szczegóły kierunku PRAWO ROBOTYKI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI


PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Zobacz szczegóły kierunku PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII


OBSŁUGA CELNA BIZNESU

Zobacz szczegóły kierunku OBSŁUGA CELNA BIZNESU


ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

Zobacz szczegóły kierunku ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ


„TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA i OBSŁUGA CELNA BIZNESU”

Zobacz szczegóły kierunku TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA i OBSŁUGA CELNA BIZNESU

 

Zobacz również

PRAWO BRYTYJSKIE (w j.polskim)

Zamiejscowy Wydział Prawa w Londynie. Studia niestacjonarne i niestacjonarne przez internet w j.polskim . Zobacz szczegóły kierunku http://www.ewspa.uk


ADMINISTRACJA EUROPEJSKA I MIĘDZYNARODOWA

Zamiejscowy Wydział Administracji w Brukseli. Studia niestacjonarne i niestacjonarne przez internet w j.polskim. Zobacz szczegóły kierunku


 • ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA


O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

KROK 1  Wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line 

KROK 2  Pobranie i wydruk następujących dokumentów.
a) wniosku o przyjęcie na studia
b) umowa
c) tabelę opłat

KROK 3 Uzupełnienie w terminie 7 dni od zgłoszenia na adres e.mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl lub osobiście lub pocztą.

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

 1. Wypełnionego podania
 2. Dowodu wpłaty w wysokości 200 zł zaliczanego na poczet czesnego.
 3. Skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 4. CV

KROK 4 Osoba przyjęta na studia zobligowana jest do przedłożenia:

 1. Oryginału dyplomu wraz z dowodem osobistym (do wglądu) w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.
 2. Umowy o odpłatności za studia (wydrukowana i podpisana w 2 egz.)
 3. Dowodu wpłaty czesnego (lub raty czesnego).

REKRUTACJA TRWA - semestr wiosenny

WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


DORADCA EDUKACYJNY

tel. +48 697 305 309

 

INFORMACJE I REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Barbara Żelazowska
e-mail: podyplomowe@ewspa.edu.pl

tel: +48 796 190 475
tel: +48 22 619 28 90 wew. 48

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

UMOWY, REGULAMINY, DOKUMENTY

 1. Podanie o przyjęcie na studia Wniosek-o-przyjęcie-podyplomowe (pdf)
 2. Regulamin studiów Regulamin-Studiow-Podyplomowych-2017
 3. Tabela opłat TABELA-OPŁAT-podyplomowe-2018
 4. Umowa UMOWA-O-ŚWIADCZENIE-NAUKI-NA-STUDIACH-PODYPLOMOWYCH-2017

 • TABELA OPŁATWYDZIAŁ PRAWA W WARSZAWIE


ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU

SŁUCHACZE KIERUNKÓW:

 1. Medycyna sądowa
 2. Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe
 3. Psychologia sądowa, kryminologia, kryminalistyka
 4. Prawo w biznesie
 5. Akademia sądowa
 6. Rozstrzyganie sporów transgranicznych w UE
 7. Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłościowe
 8. Prawo nowych technologii

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)


ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU

SŁUCHACZE KIERUNKÓW

 1. Prawo robotyki i sztucznej inteligencji

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłata roczna 7.500 PLN
Rata semestralna 3.800 PLN (x2)
Rata miesięczna 770 PLN (x10)


ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

SŁUCHACZE KIERUNKÓW

 1. Medycyna sądowa
 2. Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe
 3. Psychologia sądowa, kryminologia, kryminalistyka
 4. Prawo w biznesie
 5. Akademia sądowa
 6. Rozstrzyganie sporów transgranicznych w UE
 7. Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłościowej
 8. Prawo nowych technologii

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)


ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

SŁUCHACZE KIERUNKÓW

 1. Prawo robotyki i sztucznej inteligencji

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłata roczna 7.000 PLN
Rata semestralna 3.550 PLN (x2)
Rata miesięczna 720 PLN (x10)


ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ PRAWA W LONDYNIE


ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU

SŁUCHACZE KIERUNKÓW

 1. Prawo brytyjskie (w j.polskim)

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłata roczna 7.900 PLN
Rata semestralna 4.000 PLN (x2)
Rata miesięczna 810 PLN (x10)


ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

SŁUCHACZE KIERUNKÓW

 1. Prawo brytyjskie (w j.polskim)

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłata roczna 7.500 PLN
Rata semestralna 3.800 PLN (x2)
Rata miesięczna 770 PLN (x10)


ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ ADMINISTRACJI W BRUKSELI


ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU

SŁUCHACZE KIERUNKU

 1. Administracja europejska i międzynarodowa

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłata roczna 4.900 PLN
Rata semestralna 2.500 PLN (x2)
Rata miesięczna 510 PLN (x10)


ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

SŁUCHACZE KIERUNKU

 1. Administracja europejska i międzynarodowa

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Opłata roczna 4.700 PLN
Rata semestralna 2.400 PLN (x2)
Rata miesięczna 490 PLN (x10)


Pozostałe opłaty


 1.  Opłata za wybór drugiego kierunku – zniżka 15% za drugi kierunek
 2. Studenci i absolwenci EWSPA – zniżka 20 %
 3.  Wpisowe – O PLN
 4. Opłata reaktywacyjna- 200 PLN
 5. Wpis warunkowy z jednego przedmiotu /powtarzanie przedmiotu – 500 PLN
 6. Wydanie dokumentów ukończenia studiów podyplomowych- 30 PLN
 7. Wydanie duplikatu świadectwa ukończenia studiów- 45 PLN

 • DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


Dofinansowanie studiów podyplomowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (przeznaczone np. na dofinansowanie studiów podyplomowych) może wystąpić każdy z pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…),

Dofinansowanie do studiów podyplomowych z Urzędu Pracy

Przykład dofinansowania do studiów podyplomowych z Urzędu Pracy m.st. Warszawy
Osobie, która uzyskała dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Dofinansowania ze środków PFRON

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”
Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym
należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej