Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów I stopnia  na kierunku Zarządzanie Państwem będą posiadali wiedzę interdyscyplinarną i ekspercką w zakresie administracji publicznej, podstaw prawa, stosunków międzynarodowych, ekonomii, marketingu, zarządzania i biznesu. Nabędą umiejętności jej zastosowania w otoczeniu publicznym, zgodnie z zasadami etyki i najlepszymi praktykami międzynarodowymi.

Posiądą w toku studiów kompetencje do kierowania zmianami w gospodarce i strukturach politycznych, dzięki poznaniu i uzyskaniu świadomości złożoności tych procesów i konieczności ich całościowego postrzegania oraz analizy at hoc skutków podejmowanych decyzji.

W ramach toku studiów przewidujemy również warsztaty dziennikarskie oraz warsztaty z wystąpień przed kamerą pod okiem specjalistów.


SPECJALNOŚCI

Na kierunku ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM oferowane są następujące specjalności:

 • zarządzanie najwyższymi organami państwa (Sejm, Senat, Ministerstwa)bezpieczeństwo Państwa
 • bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • administracja rządowa i samorządowa
 • zarządzanie organizacjami publicznymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (personelem)
 • zarządzanie służbą zdrowia
 • zarządzanie finansami publicznymi
 • zarządzanie aglomeracjami miejskimi
 • zarządzanie partią polityczną i wystąpienia publiczne
 • systemy polityczne i partyjne na Świecie
 • bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie Spółkami Skarbu Państwa
 • bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu (j.angielski i arabski)
 • bezpieczeństwo Informacji Publicznej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Największym pracodawcą w Polsce jest państwo, które oferuje około 3 mln miejsc pracy!

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie Państwem będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w sektorze publicznym w:

 • ministerstwach i urzędach centralnych,
 • urzędach Wojewódzkich,
 • jednostkach samorządowych,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach,
 • instytucjach publicznych w Polsce oraz jednostkach administracji UE

 


PROGRAM STUDIÓW

Czesne i opłaty


Tryb stacjonarny


opłata rekrutacyjna 85 zł

wpisowe 200 zł

4 raty x 600 zł lub jednorazowo 2320 zł

Tryb niestacjonarny klasyczny


opłata rekrutacyjna 85 zł
wpisowe 200 zł
4 x 470 zł lub jednorazowo 1800 zł

Tryb niestacjonarny distance – learning, studia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


4 x 400 zł lub jednorazowo 1520 zł