Wykaz konferencji organizowanych przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji

Konferencja Termin organizacji Miejsce Organizator Uczestnicy
Nazwa konferencji dzień miesiąc rok Miasto Instytucja Wydział Jednostka Ogółem (415) Referaty (73)
„Bezpieczeństwo w Europie” 28 maja 2015 Warszawa INP PAN międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego 30 12
Instytucje pomocy prawnej w świetle regulacji wybranych państw europejskich 9 stycznia 2016 Bruksela Dom Polski EWSPA międzywydziałowa EWSPA 65 5
Prawne aspekty przekraczania granic wewnętrznych Unii Europejskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo 17 marca 2016 Warszawa INP PAN międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego 30 7
Prawo, moralność, polityka 28 maja 2016 Bruksela Dom Polski EWSPA międzywydziałowa EWSPA 55 6
Problemy prawne wspólnot mieszkaniowych – wybrane zagadnienia praktyczne na przykładzie Teatru Kamienica 6 czerwca 2016 Warszawa Teatr Kamienica międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Prywatnego 40 6
Problematyka terroryzmu i jego zwalczania 5 listopada 2016 Bruksela Zamiejscowy Wydział Administracji EWSPA Bruksela międzywydziałowa EWSPA 60 6
Świat wobec współczesnych wyzwań 16 marca 2017 Warszawa INP PAN międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego 30 12
Problematyka kredytów mieszkaniowych udzielonych w walutach obcych, w szczególności sytuacja prawna konsumentów- kredytobiorców 17 maja 2017 Warszawa INP PAN międzywydziałowa Koło Naukowe Prawa Prywatnego, Katedra Prawa Prywatnego 50 6
Konstytucja RP po 20 latach 10 czerwca 2017 Bruksela Zamiejscowy Wydział Administracji EWSPA Bruksela międzywydziałowa EWSPA 40 4
Regions between Global and Local 8-9 stycznia 2018 Bruksela Zamiejscowy Wydział Administracji EWSPA Bruksela międzywydziałowa EWSPA oraz Komitet Badawczy 47 Global Local Relations Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (IPSA) 15 9
Ustawodawstwo cywilne, karne i administracyjne wobec regulacji Konstytucji RP 2 marca 2018 Warszawa Centrum Konferencyjne Kopernika międzywydziałowa EWSPA 60 13
Społeczeństwo i polityka 15 marca 2018 Warszawa INP PAN międzywydziałowa Koło Prawa Międzynarodowego EWSPA 30 13