Katedra prawa prywatnego


Kierownik:

prof. dr hab. Andrzej Bierć
ABierc@ewspa.edu.pl

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Andrzej Bierć – Profesor Zwyczajny: prawo cywilne
ABierc@ewspa.edu.pl

dr hab. Barbara Bajor – Profesor Nadzwyczajny: prawo cywilne,
BBajor@ewspa.edu.pl

sędzia SN Tadeusz Szymanek – starszy wykładowca: prawo cywilne, prorektor@ewspa.edu.pl

Dr Dariusz Czajka –Profesor Zwyczajny EWSPA:  prawo i procedura cywilna, prawo upadłości 
dczajka@ewspa.edu.pl

Dr Waldemar Gontarski –adiunkt,  prawo mediów, prawo własności intelektualnej
Waldemar.Gontarski@ewspa.edu.pl

dr Grzegorz Nita-Jagielski – adiunkt, prawo handlowe
gnita-jagielski@ewspa.edu.pl

dr Karolina Szuma – adiunkt, prawo cywilne
KSzuma@ewspa.edu.pl


Współpracownicy:

Dr hab. Tomasz Szanciło – w procedury cywilnej
tszancilo@ewspa.edu.pl

dr Joanna Mucha – Kujawa – procedura cywilna
jmucha-kujawa@ewspa.edu.pl

dr Dorota Krekora Zając – prawo cywilne
dkrekora-zajac@ewspa.edu.pl

dr Eliza Szadkowska – procedura cywilna, prawo zamówień publicznych
eszadkowska@ewspa.edu.pl

dr Agnieszka Kawałko – prawo upadłości, prawo cywilne
akawalko@ewspa.edu.pl

sędzia Leszek Ciulkin- procedura cywilna
lciulkin@ewspa.edu.pl

sędzia Robert Masznicz – prawo cywilne
rmasznicz@ewspa.edu.pl

mec Krzysztof  Jarmoc – prawo cywilne
kjamoc@ewspa.edu.pl

Katedra prawa karnego


Katedra Prawa Karnego
Kierownik – dr hab.  Hanna Kuczyńska

Pracownicy katedry:
dr hab. Hanna Kuczyńska –Profesor Nadzwyczajny, prawo i procedura karna, Europejskie prawo karne

hkuczynska@ewspa.edu.pl

dr Andrzej Ważny – adiunkt: prawo i procedura karna
Andrzej.Wazny@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:
Prof. dr. Hab. Piotr Kruszyński –  procedura karna, prawo karne
pkruszynski@ewspa.edu.pl

prokurator PK w stanie spoczynku Andrzej Kryże – prawo karne, procedura karna
akryze@ewspa.edu.pl

dr Artur Kotowski – Procedura karna
akotowski@ewspa.edu..pl

dr Paulina Wiktorska – Kryminologia
pwiktorska@ewspa.edu.pl

dr Sebastian  Ładoś – Kryminalistyka
slados@ewspa.edu.pl

Katedra prawa konstytucyjnego i praw człowieka


Kierownik – prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Roman Wieruszewski – Profesor Zwyczajny: Prawo Konstytucyjne,  Międzynarodowa Ochrona Praw Człowieka
RWieruszewski@ewspa.edu.pl

dr Michał Kowalski – adiunkt,  prawo konstytucyjne
MKowalski@ewspa.edu.pl

Katedra prawa międzynarodowego


Kierownik – prof. dr hab. Władysław Czapliński
WCzaplinski@ewspa.edu.pl

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Władysław Czapliński – Profesor Zwyczajny: prawo międzynarodowe
dr hab. Przemysław Saganek – profesor  nadzwyczajny: prawo międzynarodowe oraz prawo europejskie
PSaganek@ewspa.edu.pl

Dr hab. Witold Sobczak = profesor nadzwyczajny: prawo międzynarodowe oraz prawo europejskie
wsobczak@ewspa.edu.pl

dr hab. Łukasz Gruszczyński – adiunkt, prawo międzynarodowe
LGruszczynski@ewspa.edu.pl

dr Marta Kolendowska-Matejczuk – adiunkt, prawo europejskie i międzynarodowe
MKolendowska@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:
mgr Karolina Szwarc- prowadzący ćwiczenia

kszwarc@ewspa.edu.pl

Katedra prawa pracy


Kierownik – prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska

Pracownicy katedry:
prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska – Profesor Zwyczajny: prawo pracy, ubezpieczenia społeczne

TBinczycka@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:
Sędzia SO Zbigniew Szczuka – prawo pracy i polityki społecznej
zszczuka@ewspa.edu.pl

Katedra teorii państwa i prawa


Kierownik –  Profesor Zwyczajny EWSPA Dariusz Czajka

Pracownicy katedry:
dr Dariusz Czajka – Profesor Zwyczajny EWSPA: Logika i wykładnia prawa, prawoznawstwo
dczajka@ewspa.edu.pl

Dr Artur Kotowski – adiunkt, prawoznawstwo
akotowski@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:
Dr hab. Jerzy Krzynówek – prawo rzymskie
JKrzynowek@ewspa.edu.pl

dr hab. Aldona Prasmantaite –Historia państwa i prawa, Historia prawa polskiego
APrasmantaite@ewspa.edu.pl

dr Józef Ziemczonok – Historia państwa i prawa, Historia prawa polskiego  
j.ziemczonok@gmail.com

dr Ireneusz Grat – Historia państwa i prawa, Historia prawa polskiego 
igrat@ewspa.edu.pl

dr Arnold Warchał –   Doktryny polityczno-prawne
awarchal@ewspa.edu.pl

dr Robert Andrzejczuk –  teoria prawa, prawoznawstwo
RAndrzejczuk@ewspa.edu.pl

mgr Stefan Karolak – prawo rzymskie, logika i wykładnia prawa
skarolak@ewspa.edu.pl

Katedra prawa administracyjnego


Kierownik – wakat

Pracownicy katedry:
dr Piotr Nazaruk – adiunkt, prawo i procedura administracyjna
pnazaruk@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:
dr Tomasz Bojar-Fijałkowski –  prawo i procedura administracyjna
TBojar@ewspa.edu.pl

Katedra nauk społecznych


Kierownik – wakat

Pracownicy katedry:
dr hab. gen. broni Józef Buczyński – profesor  nadzwyczajny, stosunki  międzynarodowe

JBuczynski@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:
prof. dr hab. Jerzy Wiatr –współczesne stosunki  międzynarodowe
JWiatr@ewspa.edu.pl

i wstęp do socjologii oraz nauk politycznych

dr Monika Gmurek – psychologia sądowa, psychologia zeznań i wyjaśnień
mgmurek@ewspa.edu.pl

dr Artur Kasza – wstęp do nauk politycznych,, administracja europejska, organizacja  i zarządzanie, fundusze strukturalne UE

Katedra prawa gospodarczego i finansów publicznych


Kierownik –wakat

Pracownicy katedry
dr Małgorzata Urban-Theocharakis – adiunkt: prawo gospodarcze publiczne 

MUrban@ewspa.edu.pl

Współpracownicy:
Dr hab. Anna Zalcewicz: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe

AZalcewicz@ewspa.edu.pl

Dr Ziemowit Kukulski: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe
zkukulski@ewspa.edu.pl

Dr Piotr Nazaruk: prawo gospodarcze publiczne

Dr Joanna Bucińska – prawo ubezpieczeń
jbucinska@ewspa.edu.pl

Dr Robert Andrzejczuk – prawo gospodarcze
RAndrzejczuk@ewspa.edu.pl

Profesorowie Honorowi


Ergun Özbudun (Ankara), od 2008r.

Marian Ostrowski od 2011r.

Piotr Kruszyński od 2012r.