EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

PSYCHOLOGIA SĄDOWA, KRYMINOLOGIA, KRYMINALISTYKA

Podstawowe informacje:

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


MODUŁPSYCHOLOGIA SĄDOWA


1. Zagadnienia ogólne :
1. podstawowe nurty psychologii.
2. psychologia behawioralna .
3. psychologia podświadomości i jaźni. Poglądy Freuda, Adlera i Junga.
4. psychologia humanistyczna.
5. psychologia neurofizjologiczna .
2. Psychologia percepcji. Uwarunkowania procesów poznawczych .
3. Psychologia sądzenia.
4. Psychologia podejmowania decyzji.
5. Psychologia na Sali rozpraw:
5.1. przeżycia elementarne.
5.2. emocje świadome i nieświadome .
5.3. podstawy komunikacji interaktywnej /interpersonalnej /.
5.4. psychologia przesłuchania świadka oraz oskarżonego ,powoda i pozwanego.
6. ocena wiarygodności zeznań.
7. Psychologia kłamstwa. Metody rozpoznawania oszustwa i fałszu.
8. Uwarunkowania /determinanty mentalne/ mediacji i negocjacji.
8.1. kształtowanie dyspozycji mediacyjnych.
8.2. psychologia konfliktu .jego stadia i dynamika.
8.3. reguły postępowania mediacyjnego.
8.4. mediator. Funkcje i struktura kompetencji.
9. Profilowanie osobowości uczestników postępowania sądowego.
10. Opinie psychologiczne.
11. Psychologia dziecka będącego ofiarą przestępstwa lub podmiotem konfliktów rodzinnych.
12. Przestępczość nieletnich i młodocianych.
13. Osobowość , jej wpływ na zachowania niezgodne z prawem.
14. Wiktymologia:
14.1. ofiara traumy w ujęciu psychologicznym.
14.2. dysfunkcje w postrzeganiu siebie i innych.


MODUŁKRYMINALISTYKA

1. Metody zwalczania przestępczości. Poszukiwanie świadectw /dowodów/ przestępstwa.
1.1. istota kryminalistyki.
1.2. metody działań dochodzeniowo –śledczych /owoce zatrutego drzewa.
1.3. przestępstwa notoryjne /recydywa/.
2. Podstawy etyczne funkcjonariuszy śledczo-dochodzeniowych. Granice dopuszczalności środków
perswazji.
3. Prewencja. Zapobieganie przestępczości.
4. Zwalczanie przestępczości.
5. Psychologia manipulacji i wpływu .
6. Rodzaje przestępczości i sposoby jej zwalczania.


MODUŁKRYMINOLOGIA

1. Sprawca w aspekcie psychologicznym .
2. Związek przyczynowy pomiędzy pragnieniem ,motywem a jego materializacją w formie
określonego bezprawnego zachowania .
3. Uwarunkowania zewnętrzne czynu bezprawnego i ich wpływ na wymiar kary.
4. Teoria potrzeb Maslowa.
5. Psychologia rozwoju człowieka.
6. Teorie przestępczości sprawcy.
7. Teoria anomii społecznej R. Mertona


CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)


ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)


DOFINANSOWANIE

REKRUTACJA