EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI,

jedyna w Polsce uczelnia wyższa założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa, oraz

ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

zaprasza na studia podyplomowe na kierunku:

PRAWO W BIZNESIE

Metodologia

Empiryczne /tj. ad casum/ podejście do realizowanych zagadnień w oparciu o sprawy sądowe której pojawiły się na wokandach i zostały zakończone prawomocnymi orzeczeniami włącznie ze skargami kasacyjnymi

Koordynator naukowy kierunku:

adw. dr Dariusz Czajka- prof. nadzw. EWSPA.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Język podstawowy: polski

CZAS TRWANIA: 2 semestry (10 miesięcy)

TRYB STUDIÓW: niestacjonarne w siedzibie Wydziału lub niestacjonarne przez internet

PROGRAM STUDIÓW


MODUŁ I 


1.Ramy i zasady prawne działalności gospodarczej
2. pojęcie działalności gospodarczej
3. pojęcie przedsiębiorcy
4. ochrona konkurencji w prawie polskim
5. ewidencja działalności gospodarczej, procedury rejestracyjne
6. system koncesjonowania i regulowania działalności gospodarczej
7. system kontroli działalności gospodarczej
8. Pomoc dla mikro-przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
9. wybór optymalnej formuły działalności gospodarczej kryteria wartościujące
10. zasady prawne rzetelnej i racjonalnej działalności gospodarczej w biznesie
a) zasada rzetelności informacyjnej i sprawozdawczo-dowodowej
b) zasada racjonalności decyzji w biznesie –reguła użyteczności marginalnej
11. Działalność gospodarcza w spółkach prawa handlowego optymalizacja decyzji korporacyjnych
12. działalność gospodarcza prowadzona w ramach jednoosobowych przedsiębiorstwach – optymalizacja decyzji prawno-ekonomiczno-finansowych. szanse i zagrożenia
13. zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwach
a) wybór optymalnej opcji restrukturyzacyjnej
b) wybór opcji likwidacji upadłościowej/likwidacja kwalifikowana
c) likwidacja podstawowa
14. odpowiedzialność prawna członków zarządu, wspólników spółek prawa handlowego /karna cywilnoprawna, stygmatyzacja
15. odpowiedzialność prawna jednoosobowych przedsiębiorców /karna cywilna stygmatyzacja


MODUŁ II

Pozyskiwanie zamówień publicznych.


MODUŁ III

Pakiet ustaw chroniących konkurencje i konsumentów


MODUŁ IV

Podatki Cła i inne należności publiczno-prawne


MODUŁ V

Zarządzanie konfliktami i sporami w stadiach przedsądowych jak i sądowych
a) Wybór optymalnej metody rozwiązywania sporów /koncyliacyjne, adiudykacyjne /
b) Due dilligens przed procesowy/przesłanki ekonomiczne, prawne, psychologiczne


MODUŁ VI

Prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej. instytucjonalna między wspólnotowa wymiana handlowa.
1. Działalność eksportowa
2 .Import towarów i usług
3. Zakładanie oddziałów i przedstawicielstw za granicą
4. Prowadzenie działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców w Austrii Belgii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Rosji, Szwecji, na Ukrainie, we Włoszech
5. prowadzenie transgranicznych sporów sądowych


MODUŁ VII

Zasady ochrony praw pracodawców
Granice i zasady ochrony praw pracowników


MODUŁ VIII

Ochrona kapitału intelektualnego w firmie
Innowacyjność w przedsiębiorstwie


MODUŁ IX

Zasady i źródła pozyskiwania kapitału finansowego przez przedsiębiorstwa


MODUŁ X

Aspekty prawne zarządzania nowymi technologiami


CZESNE

ZAJĘCIA W SIEDZIBIE WYDZIAŁU PRAWA W WARSZAWIE

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

Opłata roczna 5.800 PLN
Rata semestralna 2.950 PLN (x2)
Rata miesięczna 600 PLN (x10)


ZAJĘCIA PRZEZ INTERNET
(distance learning)

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata roczna 5.600 PLN
Rata semestralna 2.850 PLN (x2)
Rata miesięczna 580 PLN (x10)


DOFINANSOWANIE

REKRUTACJA