Jubileuszowa Konferencja Naukowa EWSPA

W dniu 02 marca odbyła się konferencja naukowa z okazji obchodów jubileuszu XX-lecia Uczelni.
Tematem przewodnim spotkania była aktualna obecnie w dyskursie prawniczym problematyka
ustawodawstwa karnego, cywilnego i administracyjnego wobec Konstytucji RP.

Program konferencji był bardzo napięty, gdyż obejmował cztery bloki tematycznych wystąpień o
wybranych zagadnieniach – przede wszystkim – praktyki stosowania prawa, ale także, w niektórych
wystąpieniach, poruszono zagadnienia konstytucyjnych uwarunkowań tworzenia prawa.

Ogólna refleksja z przeprowadzonych po każdym panelu dyskusji sprowadza się do przypomnienia
znanej tezy A.Kaufmanna, że „bez wykładni nie ma prawa”. Polski dyskurs prawniczy wszelkiego
rodzaju – nauki prawa (w tym dogmatyk), ale też tzw. praktyki prawniczej, ujawnia – wbrew
przekonaniom – nie tylko aksjologiczne, ale też praktyczne dyskusje nad praktyczną realizacją zasady
hierarchiczności systemu prawa. Z pewnością rozmowa w znamienitym gronie uznanych Prelegentów
pozwala zidentyfikować określone problemy interpretacyjne i zaproponować ich rozwiązanie na
etapach tworzenia, bądź jedynie stosowania prawa.

Wszystkie referaty zostaną opublikowane w najbliższym numerze Europejskiego Przeglądu Prawa i
Stosunków Międzynarodowych, który ukaże na przełomie marca i kwietnia 2018 r.

20180302_11204020180302_11303120180302_11305720180302_114215_HDR20180302_115721konferencja foto 1konferencja foto 2


Konferencja 15 marca 2018

KONFERENCJA KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO EWSPiA

Zmiany we współczesnym świecie postępują niezwykle szybko. Rozwój nauki i technologii wywołał w ludziach poczucie wolności i nieograniczonych możliwości. Internet, samoloty pasażerskie, leki i suplementy, nowoczesna broń… te wynalazki miały ułatwić życie ale wraz z nowymi odkryciami pojawiły się też nowe zagrożenia- popularyzacja szkodliwych używek, cyberszpiegostwo, terroryzm, niedostatki energii.

Zmiany następują także na arenie międzynarodowej: spadek znaczenia ONZ, podważanie wiarygodności porozumień rozbrojeniowych, powstawanie nowych form ekstremizmu o podłożu politycznym i religijnym, reorientacja polityki zagranicznej światowych mocarstw.

Zmiany widoczne są także w Polsce- liczne, kontrowersyjne nowelizacje ustaw (m.in. ustawy o Policji, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym) oraz próby zmiany przepisów dotyczących aborcji oraz szkolnictwa wyższego.

Dokonujące się przeobrażenia dotykają społeczeństw na całym świecie. Pojawiają się nowe szanse ale i nowe zagrożenia, o których chcielibyśmy porozmawiać podczas konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego. Zapraszamy do zgłaszania referatów oraz do zabrania głosu podczas planowanej dyskusji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej koła:
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Prawa-Mi%C4%99dzynarodowego-EWSPiA-1423460524591309/?ref=bookmarks


Beijing Youth Politics College w EWSPA

W dniu 19 grudnia 2016 r. gościliśmy delegację z Beijing Youth Politics College, na czele z Panem Rektorem Jiang Minhong. W najbliższych miesiącach obie Uczelnie planują wspólne konferencje oraz daleko idącą współpracę.

1234

Informacje @


  • biurokarier@ewspa.edu.pl
  • biuro@zpp.warszawa.pl
  • mwirtek@ewspa.edu.pl

Informacje Telefoniczne


Adrian Jurkiewicz

  • 22 619 90 11 wew. 50
  • 783 976 902


Delegacja z Shanghai Municipal Education Commission w EWSPA

W dniu 13 grudnia 2016 r  mieliśmy ogromny zaszczyt gościć w naszej siedzibie w Warszawie delegację z Shanghai Municipal Education Commission. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy z Uczelniami na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, które już niedługo zaowocuje międzynarodową wymianą studencką z naszą Uczelnią.

 

3415541174_1294056757284408_1223617026893124419_n


eResocjalizacja projekt badawczo- rozwojowy

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż dnia 15 listopada 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie dotyczące realizacji projektu eResocjalizacja!
eResocjalizacja to projekt badawczo- rozwojowy polegający między innymi na opracowaniu i wdrożeniu w zakładach karnych oraz aresztach śledczych programów edukacyjnych dla osadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym zakresie EWSPA będzie wspierać zadania więziennictwa związane z adaptacją społeczną i zawodową skazanych m.in. poprzez edukację na wszystkich poziomach.
W pierwszej fazie projektem zostanie objętych ponad 2.000 osób pozbawionych wolności. Przypomnijmy iż w Polsce obecnie w zakładach karnych przebywa ponad 60 tys osób.
1 2