Konferencja 16 marca 2017

Polityczno- prawne wyzwania z którymi musi zmierzyć się świat m.in. walka z ISIS, zamach stanu w Turcji, nowy Prezydent USA, oraz zmiany zachodzące w Unii Europejskiej

Zarząd Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego EWSPiA

Termin 16 marca 2017 r

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


Beijing Youth Politics College w EWSPA

W dniu 19 grudnia 2016 r. gościliśmy delegację z Beijing Youth Politics College, na czele z Panem Rektorem Jiang Minhong. W najbliższych miesiącach obie Uczelnie planują wspólne konferencje oraz daleko idącą współpracę.

1234

Informacje @


  • biurokarier@ewspa.edu.pl
  • biuro@zpp.warszawa.pl
  • mwirtek@ewspa.edu.pl

Informacje Telefoniczne


Adrian Jurkiewicz

  • 22 619 90 11 wew. 50
  • 783 976 902


Delegacja z Shanghai Municipal Education Commission w EWSPA

W dniu 13 grudnia 2016 r  mieliśmy ogromny zaszczyt gościć w naszej siedzibie w Warszawie delegację z Shanghai Municipal Education Commission. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy z Uczelniami na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, które już niedługo zaowocuje międzynarodową wymianą studencką z naszą Uczelnią.

 

3415541174_1294056757284408_1223617026893124419_n


eResocjalizacja projekt badawczo- rozwojowy

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, iż dnia 15 listopada 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Europejską Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Warszawie dotyczące realizacji projektu eResocjalizacja!
eResocjalizacja to projekt badawczo- rozwojowy polegający między innymi na opracowaniu i wdrożeniu w zakładach karnych oraz aresztach śledczych programów edukacyjnych dla osadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym zakresie EWSPA będzie wspierać zadania więziennictwa związane z adaptacją społeczną i zawodową skazanych m.in. poprzez edukację na wszystkich poziomach.
W pierwszej fazie projektem zostanie objętych ponad 2.000 osób pozbawionych wolności. Przypomnijmy iż w Polsce obecnie w zakładach karnych przebywa ponad 60 tys osób.
1 2