Kurs Doradca Restrukturyzacyjny

Głównym celem kursu jest przedstawienie uczestnikom wiadomości dotyczących nowych zasad zawartych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.W trakcie zajęć omówione zostaną kierunki przebiegu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w kontekście roli i obowiązków syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego. Przybliżone również zostaną nowe zasady przygotowania listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,zastawem,zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską. Omówione podczas kursu zagadnienia dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pozwolą uczestnikom poznać rozszerzoną rolę syndyka,nadzorcy sądowego, zarządcy i doradcy restrukturyzacyjnego Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego,upadłościowego oraz kompleksowego prowadzenia upadłości przedsiębiorstw.

Zapraszamy:

•dyrektorów przedsiębiorstw

•prezesów i członków zarządu firm i instytucji

•pracowników administracji państwowej

•właścicieli firm prywatnych

•osoby wykonujące zawód syndyka na dotychczasowych zasadach

•osoby zamierzające zdobyć zawód Doradcy restrukturyzacyjnego

PIERWSZY ZJAZD 4-5 listopada 2017

Szczegółowy opis oraz program kursu znajduje się w Agendzie

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: szkolenia@ewspa.edu.pl

AGENDA KURSU

formularz_zgloszeniowy