III grupa- Nabór na bezpłatne szkolenie w zakresie nabycia umiejętności prowadzenia monitoringu prawa krajowego

Stowarzyszenie „Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział w Warszawie” , Nr KRS 376181, z siedzibą w (03-750) Warszawa, zwane dalej „ZPP”, jako beneficjent w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Na straży dobrego prawa” realizowanego w ramach działania 2.16 (Usprawnienie procesu stanowienia prawa) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 20120 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

–  OGŁASZA NABÓR OSÓB NA BEZPŁATNE SZKOLENIE W ZAKRESIE NABYCIA UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA MONITORINGU PRAWA KRAJOWEGO (opracowywania stosownych opinii/ekspertyz w tym zakresie).

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

 1. ukończone studia prawnicze max. do 3 lat wstecz licząc od daty ogłoszenia naboru
 2. min. roczne doświadczenie pracy
 3. wiedza i doświadczenie z obszaru swobody działalności gospodarczej, wymiaru sprawiedliwości i edukacji cyfrowej, w szczególności restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawa konsumenta i postępowań odszkodowawczych

Warunkiem formalnym jest złożenie następujących dokumentów:

 1. Wypełniony  Formularz zgłoszeniowy
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. CV Kandydata
 4. Oświadczenie o zgodzie:

5. Zobowiązanie do podpisania z ZPP umowy o współpracy, w razie zaakceptowania kandydatury na szkolenie.

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 15 października 2018r. do siedziby Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa lub przesłać ich skany na adres poczty elektronicznej e.mail: biuro@zpp.warszawa.pl

Po wstępnej weryfikacji poprawności  przedłożonych dokumentów przez Kandydata, przedstawiciel ZPP skontaktuje się z Kandydatem celem umówienia spotkania, na którym zostanie zweryfikowana wiedza Kandydata i doświadczenie.

Po pozytywnej weryfikacji z Kandydatem zostanie podpisana stosowna umowa o współpracy.

Więcej informacji na temat szkolenia, a także wzory dokumentów na stronie internetowej Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa www.zpp.warszawa.pl

REGULAMIN SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA 60 h

 1. Metodologia opracowywania ekspertyz (w tym logiczno funkcjonalna struktura argumentacji) – 16 h.
 2. Techniki formułowania tekstów prawnych oraz ich opiniowanie – 12 h.
 3. Metodologia prowadzenia badań, w tym badań opinii, analizy skuteczności stosowania aktów prawnych (metody badawcze, sposób realizacji badań, doboru respondentów, raportowania) – 16 h.
 4. Analiza danych z monitoringu (w tym podstawy statystyki w zakresie pozyskiwania i kwantyfikacji danych) 16h

Konkurs na najlepszy artykuł naukowy z prawa bankowego i instrumentów finansowych

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Wydział Prawa w Warszawie

Zakład Prawa Handlowego

Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA

oraz

Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG

 ogłaszają

„Konkurs na najlepszy artykuł naukowy z prawa bankowego i instrumentów finansowych”


Z dniem 14 września Rektor Uczelni powołał na stanowisko Dziekana wydziału Prawa w Warszawie dotychczasowego Prodziekana, P. dr-a Artura Kotowskiego

Informujemy, że z dniem 14 września Rektor Uczelni powołał na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie dotychczasowego Prodziekana, P. dr-a Artura Kotowskiego

dr Artur Kotowski – Adiunkt EWSPA i Prodziekan Wydziału Prawa w Warszawie. Wykładowca w EWSPA wstępu do prawoznawstwa, przedmiotów z zakresu prawa karnego (materialnego i procesowego), logiki dla prawników. Zatrudniony w Sądzie Najwyższym RP w Izbie Karnej od 2009. Obecnie na stanowisku asystenta – specjalisty.

Posiada bogaty dorobek naukowy: Pan dr Artur Kotowski jest autorem albo współautorem łącznie 50 publikacji naukowych, w tym: 2 monografii naukowych, 1 podręcznika akademickiego, 2 publikacji anglojęzycznych, 19 artykułów w znanych czasopismach prawniczych i kilkunastu w monografiach zbiorowych. Uczestniczył po obronie doktorskiej (2012 r.) w 14 krajowych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty.

Uczestnik 3 grantów naukowo-badawczych (w jednym jako kierownik projektu, w dwóch pozostałych jako wykonawca prac zleconych). W ramach popularyzacji nauki opublikował 43 opracowania: 40 felietonów w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, dodatek „Prawnik” oraz 3 recenzje. Jest także radcą prawnym (OIRP Warszawa, nr wpisu 8495), jednak z uwagi na zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości nie wykonuje zawodu.

Pan doktor rozpoczął procedurę uzyskania stopnia doktora habilitowanego (tytuł osiągnięcia naukowego: A.Kotowski, Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej, wyd. Difin, Warszawa 2018).


Z przykrością informujemy o odwołaniu Balu Jubileuszowego!

BAL JUBILEUSZOWY z okazji 20-lecia

Z przykrością informujemy, że z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń organizacja balu jest niemożliwa. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Osoby, które dokonały wpłat proszone są o kontakt z Kwesturą pod adresem: kasa@ewspa.edu.pl

tel: +48 22 619 90 11 wew. 31

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

 


Absolwenci EWSPA najszybciej znajdują pracę i mają najwyższe zarobki! Najnowszy raport ELA.

Wiemy, że obok wiedzy teoretycznej liczy się przede wszystkim życiowa przydatność. Dzięki czemu nasi Absolwenci  najszybciej znajdują pracę i mają najwyższe zarobki!

Zgodnie z najnowszym raportem Ogólnopolskiego systemu monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów, zarobki absolwentów prawa EWSPA są najwyższe w kraju, a dodatkowo nasi absolwenci najszybciej, w porównaniu z absolwentami wydziałów prawa innych krajowych uczelni znajdują zatrudnienie. Zapraszamy do lektury!

link do artykułu

http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/prawo-to-nie-eldorado


UWAGA!!! W dniach 9 - 14 lipca biblioteka będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 – 14 lipca biblioteka będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA!!! W dniach 08.06.2018 i 11.06.2018 dziekanat studiów niestacjonarnych czynny będzie do 14.00.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 08.06.2018 i 11.06.2018 dziekanat studiów niestacjonarnych czynny będzie do 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA!!! W najbliższą sobotę oraz w dniach 29 maj - 1 czerwiec biblioteka będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, iż że w najbliższą sobotę oraz w dniach 29 maj – 1 czerwiec biblioteka będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA!!! W dniach 16.05.2018 i 18.05.2018 dziekanat studiów niestacjonarnych czynny będzie do 14.00.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 16.05.2018 i 18.05.2018 dziekanat studiów niestacjonarnych czynny będzie do 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.