Konkurs na najlepszy artykuł naukowy z prawa bankowego i instrumentów finansowych

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Wydział Prawa w Warszawie

Zakład Prawa Handlowego

Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA

oraz

Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG

 ogłaszają

„Konkurs na najlepszy artykuł naukowy z prawa bankowego i instrumentów finansowych”


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WYDZIAŁ WARSZAWA

Rektor i Senat

Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

w Warszawie

oraz

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Zrzeszenia Prawników Polskich – Założyciel EWSPA

 

mają zaszczyt zaprosić na

 INAUGURACJĘ

ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

która odbędzie się 6 października 2018 r. o godz. 11.00

w Sali Księżycowej Centrum Konferencyjnego Kopernika

(Warszawa, ul. Kopernika 30)

Program uroczystości

 

  • Hymn państwowy
  • Wystąpienie Rektora prof. nadzw. EWSPA dr. Dariusza Czajki
  • Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
  • Uroczysty akt immatrykulacji studentów I roku
  • Wręczenie dyplomów ukończenia studiów najlepszym absolwentom
  • Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Romana Wieruszewskiego na temat: „Czym jest praworządność?”
  •  Gaudeamus

Z dniem 14 września Rektor Uczelni powołał na stanowisko Dziekana wydziału Prawa w Warszawie dotychczasowego Prodziekana, P. dr-a Artura Kotowskiego

Informujemy, że z dniem 14 września Rektor Uczelni powołał na stanowisko Dziekana Wydziału Prawa w Warszawie dotychczasowego Prodziekana, P. dr-a Artura Kotowskiego

dr Artur Kotowski – Adiunkt EWSPA i Prodziekan Wydziału Prawa w Warszawie. Wykładowca w EWSPA wstępu do prawoznawstwa, przedmiotów z zakresu prawa karnego (materialnego i procesowego), logiki dla prawników. Zatrudniony w Sądzie Najwyższym RP w Izbie Karnej od 2009. Obecnie na stanowisku asystenta – specjalisty.

Posiada bogaty dorobek naukowy: Pan dr Artur Kotowski jest autorem albo współautorem łącznie 50 publikacji naukowych, w tym: 2 monografii naukowych, 1 podręcznika akademickiego, 2 publikacji anglojęzycznych, 19 artykułów w znanych czasopismach prawniczych i kilkunastu w monografiach zbiorowych. Uczestniczył po obronie doktorskiej (2012 r.) w 14 krajowych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty.

Uczestnik 3 grantów naukowo-badawczych (w jednym jako kierownik projektu, w dwóch pozostałych jako wykonawca prac zleconych). W ramach popularyzacji nauki opublikował 43 opracowania: 40 felietonów w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, dodatek „Prawnik” oraz 3 recenzje. Jest także radcą prawnym (OIRP Warszawa, nr wpisu 8495), jednak z uwagi na zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości nie wykonuje zawodu.

Pan doktor rozpoczął procedurę uzyskania stopnia doktora habilitowanego (tytuł osiągnięcia naukowego: A.Kotowski, Wykładnia orientacyjna. Teorie wykładni prawa i teoria orientacyjnego badania wykładni operatywnej, wyd. Difin, Warszawa 2018).


Konferencja Naukowa EWSPA „Atypowe konstrukcje prawne w spółkach kapitałowych” (15.09.2018)

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Zakład Prawa Handlowego EWSPA
oraz
Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego EWSPA

zapraszają na

Konferencję Naukową, pt.
„Atypowe konstrukcje prawne w spółkach kapitałowych”

Termin: 15 września 2018 r., rozpoczęcie o godz. 12:00
Miejsce: EWSPA Wydział Prawa w Warszawie, sala 1B

AGENDA KONFERENCJI:

I. Otwarcie Konferencji o godz. 12:00
• Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie – dr Artur Kotowski
• Prezes Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego – Katarzyna Kiszka
II. Wprowadzenie do tematyki Konferencji: Kierownik Zakładu Prawa Handlowego oraz Opiekun Koła Naukowego Prawa Handlowego i Gospodarczego – dr Piotr Nazaruk
III. Referaty
1. „Granice autonomii woli stron w kształtowaniu atypowych stosunków prawnych w spółkach kapitałowych” – dr Piotr Nazaruk, adiunkt EWSPA, radca prawny
2. „Odpowiedzialność członka zarządu spółki handlowej oraz możliwości ograniczania lub unikania odpowiedzialności” – mgr Jan Hambura, wykładowca EWSPA
3. „Spółka akcyjna prowadząca działalność bankową” – dr Małgorzata Urban-Theocharakis, adiunkt EWSPA
IV. Dyskusja
V. Zakończenie Konferencji około godz. 14-15.

Informacje nt. Konferencji oraz KNPHiG:
www.facebook.com/Koło-Naukowe-Prawa-Handlowego-i-Gospodarczego-223415141694292/


Konferencja Naukowa EWSPA w Belgii (8-9.09.2018)

Szanowni Państwo,
Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już setna rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Koło Naukowe Prawa
Międzynarodowego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji postanowiło
zorganizować wyjątkową konferencję- dotyczącą zmian, jakie zaszły w Polsce oraz na
arenie międzynarodowej w okresie ostatnich 100 lat.
Zakres tematyczny dotyczy zarówno charakterystycznych wydarzeń (np. szczególne
bitwy), zmian w prawie (zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej),
rozwoju cywilizacyjnego oraz zmian w społeczeństwie europejskim jakie zaszły na
przełomie XX i XXI wieku.
Serdecznie zapraszamy studentów, absolwentów oraz wszystkie osoby
zainteresowane problematyką Konferencji.

Temat konferencji:
„Ład międzynarodowy i bezpieczeństwo narodowe- perspektywa 100-
lecia„

Harmonogram Konferencji:

Sobota, 08.09.2018 r.

12:00 Otwarcie konferencji- referat wprowadzający wygłosi Profesor Jerzy Wiatr.
12:30 Rozpoczęcie panelu pierwszego- referat wygłosi dr Michał Kowalski.
PANEL PIERWSZY– Ład międzynarodowy (godz. 13.00-14.00)
14:00 PRZERWA KAWOWA
PANEL DRUGI– Bezpieczeństwo wewnętrzne (godz. 14.30-16.30)

Niedziela, 09.09.2018 r.

12:00 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
PANEL TRZECI– Polska w okresie dwudziestolecia międzywojennego (godz.12.00-14.30)

konferencja2018 belgia


Z przykrością informujemy o odwołaniu Balu Jubileuszowego!

BAL JUBILEUSZOWY z okazji 20-lecia

Z przykrością informujemy, że z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń organizacja balu jest niemożliwa. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Osoby, które dokonały wpłat proszone są o kontakt z Kwesturą pod adresem: kasa@ewspa.edu.pl

tel: +48 22 619 90 11 wew. 31

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

 


UWAGA!!! W dniach 9 - 14 lipca biblioteka będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 – 14 lipca biblioteka będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA!!! W dniach 08.06.2018 i 11.06.2018 dziekanat studiów niestacjonarnych czynny będzie do 14.00.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 08.06.2018 i 11.06.2018 dziekanat studiów niestacjonarnych czynny będzie do 14.00. Za utrudnienia przepraszamy.


UWAGA!!! W najbliższą sobotę oraz w dniach 29 maj - 1 czerwiec biblioteka będzie nieczynna.

Uprzejmie informujemy, iż że w najbliższą sobotę oraz w dniach 29 maj – 1 czerwiec biblioteka będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.